Hệ thống quản lý thông tin y tế tỉnh ĐăkLăk
Hệ thống quản lý thông tin y tế tỉnh ĐăkLăk
Hệ thống quản lý thông tin y tế tỉnh ĐăkLăk
Hệ thống quản lý thông tin y tế tỉnh ĐăkLăk

+ Quản lý toàn diện công tác khám chữa bệnh tại cơ quan y tế cơ sở.
+ Tổng hợp báo cáo từ tuyến y tế cơ sở lên tuyến trên.
+ Quản lý bệnh viện tuyến huyện, kết xuất báo cáo BHYT theo quy định mới nhất của BYT và BHXH.
+ Đơn gian, hiệu quả, thân thiện, an toàn nhanh chóng, chi phí thấp.
+ MMS.Net không ngừng vươn tới đỉnh cao công nghệ, biểu tượng của ngành y tế Việt Nam.