PHẦN MỀM TRUY VẾT VIRUS CORONA

  • 22/08/2021
  • Phần mềm Đất Việt

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm sars-cov-2 dương tính”

II. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng phần mềm truy vết, quản lý người cách ly và bệnh nhân Covid 19 trên địa bàn Quận 1 phù hợp với các tiêu chuẩn ban hành của yêu cầu gói thầu đặt ra và phù hợp với chuẩn mực kết nối dữ liệu do Bộ Y tế ban hành trong khai báo, truy vếy phòng chống dịch Covid-19.

Phần mềm phải đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, chức năng, chuẩn dữ liệu theo quy định của các văn bản hiện hành và đáp ứng một số yêu cầu đặc thù do Chủ đầu tư đề xuất.

Thời gian thực hiện cài đặt, chỉnh sửa và hướng dẫn sử dụng tối đa là 60 ngày. Thời   bảo hành 12 tháng. Thời gian bảo trì trong suốt quá trình sử dụng tùy thuộc vào yêu cầu của Chủ đầu tư.

Quá trình bảo hành, bảo trì, hỗ trợ vận hành hệ thống đáp ứng thời gian 24/7 qua các phương tiện truyền thông như điện thoại, Skype, Zalo, Messenger, Zoom, Google Meeting, Email và nhiều phương tiện khác. Bảo trì tại địa điểm chủ đầu tư khi có yêu cầu cần khắc phục sự cố khẩn cấp trong thời gian tối đa 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

III. TÓM TẮT PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUY VẾT BỆNH NHÂN COVID 19

Hệ thống Phần mềm Quản lý Truy vết bệnh nhân Covid-19 nằm trong tổng thể sinh thái Y tế của Phần mềm Đất Việt. Hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây. Đảm bảo tính đồng bộ và đồng nhất nền tảng cho mọi người dùng và nhiều đơn vị sử dụng khác nhau trong một hệ sinh thái Quản lý Sức khỏe, Y tế.

Các module ứng dụng của Phần mềm truy vết được tách riêng và có thể phân quyền riêng theo mục đích sử dụng cho từng đơn vị nhỏ và cả người dân kiểm tra diễn biến bệnh tật của cá nhân mình trên hệ thống.   

1. Giao diện đồ họa

1.1 Trang Demo chức năng quản lý

1.2 Hệ thống chức năng chính

TT

Tên sản phẩm/Modules

Mô tả chung

Chức năng chi tiết

I

XÂY DỰNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU HỆ THỐNG

1

Khảo sát, thu thập, phân tích thông tin rà soát sự đáp ứng của hệ thống

Xây dựng tổng quan tài liệu và quy trình xử lý nghiệp vụ

Biên tập bổ sung các nội dung theo dữ liệu thu thập được

2

Phân tích thiết kế hệ thống bổ sung cho phiên bản Basic theo đặc thù của đơn vị sử dụng  

- Bổ sung đặc tả hệ thống về các quy trình nghiệp vụ
- Bổ sung đặc tả quy luật trò chơi
- Bổ sung cấu trúc menu và xây dựng cây Menu
- Bổ sung đặc tả dịch vụ nội dung và quản trị người dùng

II

HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

II.1

Danh mục dữ liệu

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

- Danh bạ hành chính

- Cơ sở KCB

- Khu vực cách ly

- Hình thức cách ly                   

- Hình thức lây nhiễm

- Danh mục dân tộc

- Danh mục tôn giáo

- Đối tượng lưu trú

- Đối tượng lây nhiễm

- Bảng mốc dịch tể

- Nhóm tiếp xúc

- Loại xét nghiệm

- Kết quả xét nghiệm

- Loại vắc xin

- Loại biến chứng

- Tình trạng truy vết

- Kết quả điều trị

- Tình trạng ra viện

II.2

Quản lý nghiệp vụ

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

-Danh sách hộ gia đình

-Khai báo Y tế (BYT)

-Cập nhật danh sách F0

- Tờ khai truy vết từ F0

- Cập nhật danh sách F1

- Tờ khai truy vết từ F1

- Cập nhật danh sách F2

- Tờ khai truy vết từ F3

- Truy vết danh sách Fn

- Thay đổi đối tượng

- Diễn biến truy vết Fn

- Đăng ký cách ly

- Đăng ký tiêm phòng

II.3

Phê duyệt lãnh đạo

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

- Duyệt bảng tin 

- Duyệt đăng ký cách ly

- Duyệt đăng ký tiêm phòng

- Duyệt báo cáo thông kê

- Chỉ đạo điều hành

- Báo cáo nhanh

II.4

Báo cáo thống kê

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

- Ca dương tính

- Ca nghi nhiễm

- Khu vực cách ly

- Tình trạng cách ly

- Báo cáo chuổi ca bệnh

- Truy xuất F0,F1,F2...

- Trích xuất báo cáo CDC

- Báo cáo thông kê nhanh

- Biểu đồ thống kê

- Lịch sử đối tượng

- Danh sách cách ly tại địa bàn

- Danh sách đăng ký cách ly

- Danh sách đăng ký tiêm phòng

II.5

Cấu hình hệ thống

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

- Nhóm chức năng

- Danh mục chức năng

- Danh mục nội dung

- Phân quyền người dùng

II.6

Quản trị hệ thống

Bảo mật và an toàn dữ liệu bằng nhiều lớp khóa trên hệ thống

-Thông tin hệ thống

-Quản lý người dùng

-Quản trị dữ liệu

-Bảng tin dịch bệnh

III

Triển khai

Hướng dẫn vận hành

  • Theo tiến độ đã đề xuất

IV

Bảo trì hàng năm

 

  • Theo yêu cầu Chủ đầu tư
 

Biểu đồ thống kê tình hình dịch bệnh

1

Quản lý đối tượng lây bệnh

2

Quản lý Mốc dịch tể

3

Quản lý Nhóm tiếp xúc

4

Danh sách đối tượng Fn

5

Cập nhật đối tượng Fn

6