DANH SÁCH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
STT Tên ứng dụng Phiên bản Nội dung Bản quyền Tải về Đăng ký
1 Phần mềm quản lý Trạm Y tế (MMS.Net) Version EHR©2020

Triển khai thành công theo đề án 1179/ĐA-SYT ngày 22/05/2018 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 

Free License Tải về
2 Phần mềm truy vết, quản lý người cách ly và bệnh nhân Covid 19 DVHIS-COVID-19

Hệ thống Phần mềm Quản lý Truy vết bệnh nhân Covid-19 nằm trong tổng thể sinh thái Y tế của Phần mềm Đất Việt. Hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây. Đảm bảo tính đồng bộ và đồng nhất nền tảng cho mọi người dùng và nhiều đơn vị sử dụng khác nhau trong một hệ sinh thái Quản lý Sức khỏe, Y tế.

Trail Tải về